Groene Kringloop

Dit is een initiatief van Wim


Groene Kringloop

Binnen Living Care vinden activiteiten plaats op het gebied van (arbeidsmatige)dagbesteding en participatie. Verwijzing van deelnemers aan de activiteiten gebeurt meestal door Gemeenten en UWV. Een van de thema's van Living Care is de Groene Kringloop, een initiatief waarbij ondermeer groenten en fruit worden verbouwd en beschikbaar worden gesteld aan de voedselbank. De kringloopgedachte komt met name tot uiting in de tweede kernactiviteit, we geven planten en struiken een tweede leven.


Wij doen dit door

Re-integratie, Therapie, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Voedsel, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

(ex)verslaafden, Jongeren, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking

In

Drenthe
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care