Landelijke aandacht voor depressie en zelfdoding

Dit is een initiatief van Richard


Landelijke aandacht voor depressie en zelfdoding

Geachte lezer,

Namens mijn dochter Sanne (20 jaar) doe ik hierbij het verzoek om medewerking te verlenen bij het promoten van de documentaire ‘ To my loved ones…’ welke gaat over de recente zelfdoding van haar vriend Dennis.Dennis leed jaren onder een depressie maar heeft dit niet met ons, de directe familie, vrienden en kennissen gedeeld. Zijn dood was voor ons allemaal een flinke onverwachte klap waarvan we maar moeizaam herstellen.

Voor deze documentaire met als werktitel: To my loved ones.... (eerste zin in de afscheidsbrief van Dennis) heeft een vooraanstaand professor en hoogleraar reeds zijn medewerking toegezegd en we zijn druk bezig met het vinden van meer mensen die geintervieuwd kunnen worden.

Wat zouden wij concreet voor elkaar willen krijgen?

Depressie en zelfdoding is onder jongeren een, helaas, veel voorkomende ziekte. Met deze documentaire, vooral gericht aan jongeren met een depressie en de directe omgeving, willen we dit onderwerp onder de aandacht brengen en een hulpmiddel laten zijn om deze personen en de directe omgeving (profesionele) hulp te laten zoeken.

Hiervoor hebben we het volgende nodig:

-een campagne (themaweek) georganiseerd door (?)

-Folders/posters die landelijk geplaatst worden in abri’s in diverse steden (het ontwerp maakt mijn dochter zelf (mediavormgeefster en aankomend journalist)

-een podium om de documentaire te vertonen bij bijvoorbeeld de NTR

-Postbus 51 spotjes

-Samengevat: aandacht!

 We verdienen niets met deze documentaire. Wat we willen bereiken is dat jongeren (en ouderen natuurlijk) niet blijven zitten met een depressie maar na het zien van deze documentaire hulp gaan zoeken!


Wij doen dit door

Educatie, Evenement, Onderzoek, Publicatie, Therapie, Voorlichting

Op het gebied van

Cultuur, Innovatie, Leefbaarheid, Mobiliteit, Welzijn, Zelfredzaamheid

Voor

Jongeren, Mensen met een psychische beperking, Ouders, Slachtoffers, Volwassenen

Wij denken Iedereen! mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Wasjas

Initiatief

Het Afval Atelier

Initiatief

The Study Road