Chemische Technologische Idee

Dit is een aanbod door Hares


Chemische Technologische Idee

PV = nRT

P = druk

V = Volume

n = aantal mol

R = Gas constante = 8.314 J/mol vermenigvuldigd met Temperatuur in Kelvin

T = Temperatuur

Wanneer druk toeneemt daalt het volume, echter dit is afhankelijk per compound
Wanneer druk afneemt stijgt het volume, dit is ook afhankelijk per chemische verbinding
Wanneer volume toeneemt stijgt de druk ( in een gesloten vat )

Als het aantal mol toeneemt stijgt de druk ( 1 mol = 6.022140857(74)×10^23 mol - 1 ) ( mol - 1 = per 1 mol )
1 mol is een afgsproken hoeveelheid moleculen of atomen
Als het aantal mol afneemt daalt de druk en dus stijgt het volume

Als de temperatuur stijgt stijg het volume echter is dit ook afhankelijk van de druk die er tegelijktijd op staat.

Elk materiaal heeft zijn eigen triple point dit is het punt waarop de druk en temperatuur tegelijkertijd gelijk zijn en gas, vast stof en vloeibare stof tegelijkertijd bestaan. 
 Opmerkingen

Ik heb zelf een intake voor een HBO opleiding Chemische Technologie in Breda op 21 Augustus (Lovendijkse straat); volg de studenten


Opmerkingen

Ik heb zelf een intake voor een HBO opleiding Chemische Technologie in Breda op 21 Augustus (Lovendijkse straat); volg de studenten

Wij bieden

Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Milieu-technische ondersteuning
Dit aanbod is ook interessant...

Aanbod

Enyini

Aanbod

Nudge