Wilhelmus 2.0

Dit is een initiatief van Anne


Wilhelmus 2.0

Mogelijk een nieuw en toch vertrouwd volkslied:

Wilhélmus wíllen wíj behóúden,                                                                                                                                                                           dat zít ons ín het blóéd:                                                                                                                                                                                       als kérn waarván wij hóúden,            
symbóól van néérlands érfgoed.                                                                                                                                                                             Net als ‘t vórstenhúís Oránje                                                                                                                                                                                niet áltijd óngedéérd,                                                                                                                                                                                            maar óndanks schad’ en schánde                                                                                                                                                                       nog steeds door ons geëerd.                      

Een lánd om ván te hóúwen
blijft Néderlánd voor áltijd:                                                                                                                                                                                        een pólder óm te verbóúwen,                                                                                                                                                                                tot cómpromís beréíd.                                                                                                                                                                                        Dat ík toch tróúw mag blíjven  
aan wát ons sámen bíndt,        
de víjandschap verdríjven,       
die vríjheidszin verblíndt.


Wij doen dit door

Ontmoeting, Publicatie

Op het gebied van

Cultuur, Erfgoed

Voor

Alle doelgroepen.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Het Groeilokaal