Mijn droom= Mijn toekomst /Sky is the limit

Dit is een initiatief van Patricia


Mijn droom= Mijn toekomst /Sky is the limit

De aanleiding van het project is een afstudeeronderzoek die uitgevoerd is tussen januari 2015 en juni 2016 door mevrouw Patricia Peloz Koeiman genaamd “Dan ga ik maar overvallen plegen”. Het onderzoek gaat over een praktijkprobleem binnen het justitieel apparaat van het Koninkrijk.

Het is een probleem dat al ruim 13 jaar bestaat en waarvoor er nog geen oplossing bestaat.

Het project zet hierin een eerste stap richting oplossingen.

De praktijk laat zien dat er een groot aantal mensen uit Curaçao, hun leven en toekomst op het spel zetten door drugs te smokkelen naar Nederland.

Bij deze Curaçaose jongeren die een gevangenisstraf uitzitten in een Nederlandse gevangenis en terug gaan naar Curaçao na hun detentie is er geen sprake van continuïteit. Jongeren gaan terug naar Curaçao na hun gevangenisstraf zonder enig vorm van professionele hulp.

In het onderzoek dat gedaan is in 2016 is aanbevolen om een nazorg bureau op te richten die actieve begeleiding gaat bieden aan deze doelgroep.

De bedoeling is om te starten met een pilotgroep van 21 cliënten die gedurende een jaar lang worden begeleid door hulpverleners. Het hoofddoel van het project is: de kans te verkleinen dat cliënten na een periode van detentie in Nederland, terugvallen in de criminaliteit op Curaçao.De benadering en aanpak die gebruikt wordt is samengesteld vanuit onderdelen van verschillende methodieken (Evidence Based Practice) samen met kennis als professional uit de zorg en welzijn, prakrijkervaring vanuit de gevangeniswezen en levenservaring als ouder

 


Wij doen dit door

Educatie, Onderzoek, Re-integratie, Therapie, Vrijwilligersnetwerk, Workshop

Op het gebied van

Leefbaarheid, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Sport, Welzijn, Zelfredzaamheid

Voor

Jongeren, Kansarmen, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Minderheden, Volwassenen

Wij denken groot groep jongeren en jongvolwassenen mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Curaçao
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care