de zwerver die terug naar huis ging

Dit is een initiatief van bart


de zwerver die terug naar huis ging

De zwerfkeien in Drenthe zijn in de ijstijd uit Scandinavië hierheen gezworven. Dat weten we allemaal, maar we hebben moeite te beseffen hoe die enorme keien die grote afstand hebben kunnen afleggen. Mijn plan is om de reis terug af te leggen. Door een zwerfkei weer terug naar 'huis' te brengen wil ik grip krijgen op de ijstijd. Het concrete plan is dus: - we kiezen een kei uit. - samen met een geoloog proberen we zo specifiek mogelijk te bepalen waar die steen vandaan komt. - We zetten de kei op een vrachtwagen - we leggen een soort 'herdenkingsobject' op de plek waar de steen lag. - we brengen de steen naar 'huis' Dit proces wordt met een documentaire in beeld gebracht.

Wij doen dit door

Educatie, Film, Natuurbeheer, Ontmoeting, Publicatie, Website

Op het gebied van

Cultuur, Erfgoed, Geschiedenis, Kunst, Landschap platteland, Natuur

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 200000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Zweden
Dit is ook interessant...

Initiatief

House of Colors

Initiatief

Wilhelmus 2.0