Haarlemse Stroom Brouwerij

Dit is een initiatief van Frank


Haarlemse Stroom Brouwerij

Gemeente Haarlem zoekt een passende “horeca plus” exploitant voor het terrein van de oude Oerkap bij De Gasfabriek in Haarlem. Belangrijkste doelen:  goede horeca voor bewoners van de wijk, werknemers en ondernemers in de Waarder- polder in Haarlem;  faciliteiten voor vergaderen, muziekvoorstellingen, buurtactiviteiten en (personeels)feesten;  sociaal maatschappelijke impact. De sociaal maatschappelijke impact wordt voornamelijk gerealiseerd omdat circa 80% van het perso-neel bestaat uit “mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt”. Zij krijgen middels een op maat gemaakt leerwerktraject en passende werkomstandigheden de gelegenheid om te kunnen gaan werken in de horeca. De Haarlemse Stroom Brouwerij biedt: • sfeervolle, laagdrempelige horeca gelegenheid voor een brede doelgroep (van ouder + kind uit de wijk en de stad tot directeur en personeel MSD, IKEA en Teva Pharmaceuticals); • plek voor jong en oud om aan het einde van de (werk)dag een wijntje of ambachtelijk gebrouwen biertje te komen drinken; • lunch- en vergaderbestemming voor ondernemers en personeel uit de Waarderpolder e.o.; • mogelijkheid voor vergaderingen, bijeenkomsten met volledig maatwerk arrangement; • zichtbare (ketels + pijpleidingen) ambachtelijke bierbrouwerij; • een stadstrand aan het Spaarne; • gelegenheid voor een personeelsborrel in af te schermen ruimte; • diner voor 2 of veel meer.

Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Educatie, Financiering, Organisatie opbouw, Re-integratie

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Duurzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling, Productie en consumptie, Zelfredzaamheid

Voor

(ex)verslaafden, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking

Wij denken 130 gasten per dag = 45.500 per jaar mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Haarlem
Dit is ook interessant...

Initiatief

leerkringen