NederlandWerkt.Org

Dit is een initiatief van Wijnand


NederlandWerkt.Org

NederlandWerkt.Org (NW) helpt statushouders en vluchtelingen naar een eigen plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. NW maakt hiervoor gebruik van vrijwilligers in de COA-locaties, netwerken van vluchtelingen en statushouders, culturele verenigingen, UWV en gemeenten. NW maakt effectief gebruik van o.a. diplomavergelijking en het valideren van eerder verworven competenties. NW is een vrijwilligersorganisatie opgezet en beheert door statushouders, vluchtelingen en derdelanders. Voor meer informatie: [email protected]/T:06-51703838.

Wij doen dit door

Educatie, Internet/ICT, Re-integratie, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk, Website

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Internet/ICT, Persoonlijke ontwikkeling, Recht, Zelfredzaamheid

Voor

Immigranten, Kansarmen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Ondernemers, Vrijwilligers

Wij denken 50.000 per jaar mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

The Study Road

Initiatief

Dit wordt groen