inzicht in kerntalenten is het fundament van groei

Dit is een initiatief van Pepijn


inzicht in kerntalenten is het fundament van groei

Passie voor talent gelooft dat het inzichtelijk maken van talenten van mensen op jonge leeftijd (8-10 jaar) noodzakelijk is zodat ze sterker kunnen groeien vanuit de kern. Inzicht in kerntalenten maakt maatwerk voor leerkrachten mogelijk. Het geeft groeikansen voor leerkracht en leerling, het brengt het echte kind in beeld. Realiseren van een betere match tussen kerntalenten van het kind als individu en het onderwijsaanbod (inhoud en methodiek) is noodzakelijk, zodat de natuurlijke talenten van elke leerling optimaal kunnen worden aangesproken en verder ontwikkelend, en om faalangst en stress te voorkomen. De wetenschap van de voorkeursprofielen kunnen namelijk als hulpmiddel ingezet worden bij de leeropname, leerstijl, leeroriëntatie en leermotivatie van de kinderen. Toegevoegde waarde voor afnemer: het primair onderwijs; • Inzicht in de kern van het kind • Inzicht ter voorkoming van stress en faalangst • Handvatten voor het oplossen van problemen, zowel op persoonlijk vlak als in de groepsdynamiek • Verbetering van observering van kinderen door een gefundeerde wetenschappelijke onderbouwing • Vergroten van onderling respect en ontvankelijkheid • Ondersteuning gericht op leeropname, leerstijl, leeroriëntatie en leermotivatie van de kinderen • Ondersteuning bij overdracht naar volgende klas, nieuwe school of Voortgezet Onderwijs • Ondersteuning voor school-ouder-kind-gesprekken Product Een methodiek, speciaal door ons ontwikkeld, om de aanleg, kracht, identiteit, eigenheid en kerntalenten van leerlingen in kaart te brengen. Een programma, ter ondersteuning, dat inzichten en hulpmiddelen biedt aan leerkrachten om de juiste aandacht en begeleiding te kunnen geven aan de ontwikkeling van een kind op basis van zijn/haar talenten in de praktijk.

Wij doen dit door

Educatie, Onderzoek, Proces innovatie, Voorlichting, Website, Workshop

Op het gebied van

Innovatie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Welzijn, Zelfredzaamheid

Voor

Gezinnen, Jongeren, Kinderen, Ouders

Wij denken miljoenen mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

One Roof

Initiatief

nubewustleven