www.smallmiracles.nl

Dit is een initiatief van Jaap


www.smallmiracles.nl

Hulp bieden aan kinderen, voor een deel weeskinderen in Oekraïne. Het gaat hier om kinderen van vooral zigeuners. Zij hebben het moeilijk in dat land omdat ze worden achtergesteld. • Het aanbieden van (buitenschoolse) activiteiten voor kinderen en jongeren • Het organiseren van activiteiten voor kansarme bevolkingsgroepen • Het bieden van een plek voor kinderen en jongeren waar zij terecht kunnen en zorg en aandacht krijgen • Het geven van school- en studiebegeleiding en het begeleiden bij het maken van keuzes • Het creëren van wederzijds begrip • Het faciliteren, organiseren en begeleiden van evangelisatie activiteiten • De verzorging van kinderen in de meeste ruime zin (medisch, kleding, voedsel) • Het inzamelen van kleding, schoeisel, schoolmeubels, ontwikkelingsmateriaal, en alle andere mogelijke goederen en hulpmiddelen • Het inzamelen van financiële middelen Kindertehuis in Nagydobrony Sinds 2010 hebben we als stichting contacten met dit kindertehuis, sinds 2018 hebben we een intensieve samenwerking. In dit kindertehuis wonen momenteel ongeveer 80 meisjes/jong volwassenen, deels weeskinderen, deels meisjes die niet meer door hun ouder(s) verzorgd kunnen worden. . Er zijn plannen voor het uitbreiden van de sport- en spelvoorzieningen in en om het gebouw. Dagopvang in Hetyen Sinds 2013 zijn er contacten met een dagopvang voor kinderen met een beperking in Hetyen. Deze kinderen vormen in Oekraïne een achtergestelde groep. Mensen weten er niet goed raad mee. We geven hier financiële hulp, maar ook hulp door het contact te onderhouden en door mee te denken met mogelijke ontwikkelingen.

Wij doen dit door

Educatie, Financiering, Organisatie opbouw, Voorlichting

Op het gebied van

Armoedebestrijding, Religie

Voor

Kansarmen, Kinderen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Minderheden

Wij denken Op dit moment bereiken we ongeveer 250 kinderen in Oekraïne mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Oekraïne
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

Sri Laren