Youmee

Dit is een initiatief van Margriet


Youmee

Youmee is een visie en werkwijze om onze democratie te versterken en waarbij gelijkwaardigheid en inclusiviteit voorop staan. Youmee kan worden ingezet in het openbaar bestuur, door gemeenteraden en politieke partijen, en ook in bedrijven, organisaties en verenigingen. We gebruiken de wijsheid in de groep voor het verrijken van plannen en werken toe naar een breder gedragen besluit. Dit noemen wij de Youmee-methode, waarbij zoveel mogelijk mensen laagdrempelig worden betrokken bij de inrichting van onze samenleving. Youmee maakt gebruik van een app waarin vraagstukken worden geplaatst waarover jij je mening kunt geven. Centraal staat het deliberatieve karakter. Hiermee wordt polarisatie vermeden en worden mensen onbewust geïnspireerd tot nieuwe inzichten en anders denken. Youmee geef iedereen de kans om gezien en gehoord te worden en deel te nemen. Daarbij kun je in Youmee veilig een afwijkende mening hebben, omdat je anoniem reageert. De missie van Youmee is dat mensen zich weer gezien en gehoord voelen. Dat ieders mening er mag zijn én ertoe doet. Hierbij betrekken wij zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud. We ontwikkelen en verrijken in samenspraak plannen of werkwijzen en nemen besluiten op basis van gelijkwaardigheid en respect. Wij streven hiermee naar meer verbinding, meer sociale samenhang en een inclusieve samenleving. In 2022 starten wij met een aantal pilots, o.a. bij een Academie, in een zorginstelling en bij trainingen. Wij willen met onze opdrachtgevers en deelnemers leren door te doen. Met de opgehaalde resultaten zal Youmee worden uitgebreid, verbeterd en vernieuwd. Hiervoor is extra funding nodig.

Wij doen dit door

Internet/ICT, Onderzoek, Proces innovatie, Publicatie, Voorlichting, Website

Op het gebied van

Innovatie, Internet/ICT, Leefbaarheid, Sociale cohesie, Zelfredzaamheid

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken in Nederland iedereen vanaf 8 jaar en ouder mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

The Study Road