prouds on water

Dit is een initiatief van onbekend


prouds on water

Iedere dag spoelt er plastic en vuil naar de oceaan. Dat vuil drijft eerst in de rivieren, ook de Nederrijn bij Arnhem is daar een voorbeeld van. Bij hoogwater zet zich een kraag vuil af. Niemand haalt dat op. De volgende keer is het water er weer om het vuil mee te voeren, enĀ  zo verplaatst het zich uiteindelijk onbekommerd naar de zee. Dat willen we stoppen met leerlingen van de Praktijkschool Produs. Een bootje is er al, beschikbaar gesteld door Tripple e, en daarmee kunnen we vanaf het water alle plekken bereiken zonder over de eigen terreinen te klimmen met zakken rommel. Onze leerlingen kunnen niet goed leren uit boeken, maar we bieden veel doe activiteiten aan zodat ze door ondervinding leren. Met dit project leren de kinderen dat een schoon milieu belangrijk is, dat je er wat voor kunt doen, en bereiken we meer dan een postbus 51 spotje kan.

De verbinding met ander praktijkscholen die ons project mede gaan uitvoeren is heel belangrijk, samen maken we de hele rivier schoon! Met een pilot van drie jaar is goed aan te tonen dat we het verschil kunnen maken.


Wij doen dit door

Educatie, Voorlichting

Op het gebied van

Landschap platteland, Milieu, Natuur, Water

Voor

Jongeren, Kansarmen, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Wij denken 400 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Gelderland
Dit is ook interessant...

Initiatief

One Roof