De uitdaging

Dit is een initiatief van onbekend


De uitdaging

Doelgroep

4 jongeren die hulpverlening ontvangen van het Fact jeugdteam. Het fact jeugdteam is een multidisciplinair team, samengesteld uit medewerkers van de Jeurdriagg, Jeugdzorg, Brijder Stichting, Spirit en Lijn 5.

Jongeren van het Factteam zijn jongeren die al lange tijd hulpverlening ontvangen hebben, maar waarbij gebleken is dat deze hulp niet toereikend is.

Door de input van verschillende expertices ondersteunt het team de jongeren naar een betere toekomst.

 

 

 

Doel van het project

Door de jongeren uit hun vertrouwde omgeving te halen en een tocht te laten maken in de natuur krijgen zij de mogelijkheid om op afstand naar hun eigen situatie te kijken. Het leveren van fysieke inspanning gaat hand in hand met mentaal loskomen. Beweging stimuleert het denken en voelen. Al lopend kunnen jongeren beter hun gedachten ordenen en hun grenzen verleggen. Zij komen letterlijk en figuurlijk in beweging.

 Onderweg komen de jongeren elkaar en zichzelf tegen en wordt er een appèl gedaan op hun kracht en doorzettingsvermogen. Ook kunnen zij oog in oog komen te staan met hun eigen gevoelens van onmacht en die van anderen. Jongeren kunnen ervaren wat het betekent om elkaar nodig te hebben en iets te kunnen betekenen voor een ander.

 

Vaste interactiepatronen kunnen hierdoor bewust gemaakt en doorbroken worden en van daaruit kunnen jongeren experimenteren met nieuw gedrag.

De ervaring heeft geleerd dat de impact van kleine bijzondere momenten groot kan zijn.


Wij doen dit door

Ontmoeting, Re-integratie, Therapie

Op het gebied van

Natuur, Persoonlijke ontwikkeling, Sport, Zorg

Voor

(ex)verslaafden, Jongeren, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking

Wij denken 4 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Aalsmeer, Amstelveen
Dit is ook interessant...

Initiatief

Raakvlak Academie