Informeer werkend Nederland over sociale zekerheid

Dit is een initiatief van onbekend


Informeer werkend Nederland over sociale zekerheid

Met de introductie van de Wet Verbetering Poortwachter, de WIA en tal van andere wetten heeft de wetgever de sociale zekerheid de afgelopen succesvol hervormd. Specialisten, arbodiensten, vele werkgevers zijn anders gaan werken en anders gaan praten. We hebben het meer en meer over 'aanvragen loondoorbetaling bij ziekte' ipv 'ziekmelden' en werkgevers zijn in toenemende mate de uitvoerders van ons sociale zekerheidsstelsel. Werknemers en hun leidinggevenden zijn echter niet of nauwelijks aangehaakt. Uit onderzoek bij een groot beveiligingsbedrijf bleek dat >90% nog denkt in termen van de ziektewet, loondoorbetaling door het GAK en de WAO. Dit verschil in denken en kennis zorgt in de praktijk voor een toename van schade, conflicten en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Mijn idee is dat we via reclame online en offline werkend Nederland moeten informeren over de spelregels bij ziekteverzuim.


Wij doen dit door

Internet/ICT, Re-integratie, Voorlichting, Website

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Zelfredzaamheid

Voor

Mannen, Vrouwen, Zieken

Wij denken 6000000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...