slaapcabines voor daklozen

Dit is een initiatief van onbekend


slaapcabines voor daklozen

Ik wil graag [ kou-& geluidwerend] slaapcabines voor daklozen.  Het hoeft  maar iets groter (met diagonale ligplek) dan de bekende Dixies te zijn & met de nieuwe materialen die dun maar toch isolerend zijn!  Daklozen die 't horen zijn onveranderlijk enthousiast erover!


Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Onderzoek, Productie, Re-integratie, Voorlichting

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Duurzaamheid, Innovatie, Leefbaarheid, Lokale economie, Mobiliteit, Nieuwe economie, Ontwikkelingssamenwerking, Persoonlijke ontwikkeling, Regionale Ontwikkeling, Sociale cohesie, Veiligheid, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Alleenstaanden, (ex)verslaafden, Immigranten, Jongeren, Kansarmen, Mannen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Minderheden, Slachtoffers, Volwassenen, Vrouwen

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Kroonz©