Waardevolle ArbeidsRelaties Chron.Psych.Aandoening

Dit is een initiatief van Platform SámenWerken


Waardevolle ArbeidsRelaties Chron.Psych.Aandoening

Platform SámenWerken Leiden benut verschillende achtergronden, levenservaring en invalshoeken om, vanuit principes van zelfregie en peer-support, een bijdrage te leveren aan arbeidsrelaties en participatie van mensen betrokken bij een langdurige psychische aandoening. Het platform richt zich op het creëren van mogelijkheden voor arbeid van mensen met een langdurige psychische aandoening. Met het beoogd 10 maanden project - sept. 2020 - juni 2021 gaan wij 10 mensen met een langdurige psychische aandoening en die als gevolg daarvan al langere tijd niet aan het arbeidsproces deelnemen in contact brengen met 10 ondernemers. Wij vormen met deze 20 mensen een community waarin wij elkaar ondersteunen t.b.v. een duurzame inzetbaarheid en helpen de ondernemers bij het inrichten van arbeidsomstandigheden die daar aan bijdragen. Het doel is dat deelnemers en ondernemers een duurzame arbeidsrelatie aangaan. De praktijkervaringen die wij opdoen zetten wij in om het netwerk verder uit te breiden, er over te gaan communiceren en daarmee een beweging op gang te brengen, die het mogelijk maakt dat meer mensen en ondernemers elkaar vinden en er structureel werkgelegenheid geboden gaat worden voor deze nu aanzienlijke groep mensen. We delen de kennis en ervaringen die we opdoen systematisch en zoeken naar een duurzame financiering van deze vorm van zelfregie en peer-support. http://bit.ly/weinig-prioriteit-afstand-arbeidsmarkt https://www.socialevraagstukken.nl/psychische-aandoening-onbespreekbaar-op-de-werkvloer/

Wij doen dit door

Educatie, Onderzoek, Organisatie opbouw, Publicatie, Re-integratie, Voorlichting

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Lokale economie, Nieuwe economie, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Zelfredzaamheid

Voor

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een psychische beperking, Ondernemers

In

Leiden
Dit is ook interessant...

Initiatief

Raakvlak Academie