Democratische Volks en Jongerenvereniging Z'stad

Dit is een initiatief van Baki


Democratische Volks en Jongerenvereniging Z'stad

Het doel van het cultureel festival is wederzijdse integratie in Zaanse samenleving. Turkse Demcratische Volks- en Jongerenvereniging Zaanstad, TDVJZ vraagt nadrukkelijk aandacht voor het bevorderen van wederzijdse integratie, emancipatie, saamhorigheid, loyaliteit en participatie tussen bevolkingsgroepen met verschillende culturele achtergronden, die zich in Noord-Holland, in het bijzonder in Zaanstad en omgeving bevinden.

Wij doen dit door

Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Cultuur, Sociale cohesie

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken 1200 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Noord-Holland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Delivery2care

Initiatief

Morslint

Initiatief

Koesch