naoberzorg

Dit is een initiatief van onbekend


naoberzorg

Noaberzorg is een particulier initiatief, met een van-onder-op werkwijze en richt zich op de verbinding tussen de informele (vrijwilligers, mantelzorg, verenigingen etc.) en de 1ste lijnszorg in een dorp of stadsdeel.

Het project is een netwerkorganisatie van ontmoetingspunten (inloop en informatie en advies) die onderling met elkaar verbonden zijn. Het project richt zich verder ook op het stimuleren van eigen projectideeen door bugers en inzet van talenten. De basisschool, KBO en de dorpsraad zijn belangrijke participanten.

Er is geen rechtsvorm, de projectgroep opereert volledig zelfstandig en onafhankelijk, ook van de gemeente. De gemeente participeert wel, ondersteunt en faciliteert. De gemeente heeft het project als pilot aangewezen, omdat de visie en werkwijze nauw aansluit bij het Kleine Kernenbeleid.


Wij doen dit door

Op het gebied van

Innovatie, Leefbaarheid, Lokale economie, Persoonlijke ontwikkeling, Regionale Ontwikkeling, Sociale cohesie, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Alleenstaanden, Buurtbewoners, (ex)verslaafden, Gezinnen, Immigranten, Jongeren, Kansarmen, Kinderen, Mannen, Mensen die leven onder de armoedegrens, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Minderheden, Ondernemers, Ouderen, Ouders, Slachtoffers, Volwassenen, Vrijwilligers, Vrouwen

Wij denken we richten ons op de hele gemeenschap mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Leudal
Dit is ook interessant...

Initiatief

nubewustleven

Initiatief

StikStop

Initiatief

Nieuw Socialisme