Hotel con Corazón Mexico

Dit is een initiatief van onbekend

Wij denken ongeveer € 750.000,00 nodig te hebben en zoeken een lening van € 650.000,00 en zoeken een donatie/subsidie van € 75.000,00. Wij kunnen zelf € 25.000,00 betalen. Wij hebben advies/expertise op het gebied van Financiële en/of bedrijfseconomische kennis, Financiering zoeken en werven, Klankbord / sparring partner, Logistiek, Organisatie juridische Kennis. Onze menskracht In de uitvoeringsfase (2015) kunnen wij advies en hulp op locatie in Mexico goed gebruiken, bv. ten aanzien van bouwbegeleiding, afwerking en inrichting van het hotel. Bij het uitwerken van een onderwijsprogramma ter plaatse is de hulp van onderwijsdeskundigen nodig.
Dit is ook interessant...

Initiatief

leerkringen

Initiatief

The Study Road