HGW Lab

Dit is een initiatief van K.M.


HGW Lab

HGW Lab biedt ondersteuning aan ruimtelijke/maatschappelijke opgaven in het Groene Woud die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Het zijn opgaven die niet door de reguliere markt worden opgepakt en waarvoor de capaciteit, creativiteit en vernieuwing van HGW Lab als vliegwiel kan dienen. Het lab verzorgt de ondersteuning door een omgeving te creëren die gebaseerd is op vier uitgangspunten:

  1. Multidisciplinair team: Opgaven van Het Groene Woud staan centraal. Per opgave kijken welk disciplines gevraagd zijn. Op basis daarvan een team van studenten en professionals samenstellen. Studenten HBO en WO (mix is juist goed), van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen. Voorkeur gaat uit naar regionale onderwijsinstellingen en in ieder geval één lokale professional;
  2. Co-creatie: Naast de diversiteit van het team worden zoveel mogelijk (belangrijke) stakeholders vooraf bij de opgave betrokken. Gezamenlijk met elkaar gaan zij met de opgave aan de slag. Learning by doing voor studenten, professionals en stakeholders;
  3. Praktische resultaten: HGW Lab werkt aan reële opgaven, waarbij niet alleen het vinden van een oplossing, maar vooral ook de implementatie centraal staat. Hierdoor ontstaat impact en realisatie van de diverse belangen van de stakeholders. Door de stakeholders al in het planvormingsproces te betrekken is de stap naar implementatie eenvoudiger;
  4. Intensieve begeleiding: Onze ervaring leert dat studenten vaak niet zelfstandig van een complexe opgave naar een praktisch toepasbare oplossing komen. Om dit wel te bereiken is geen ‘standaard onderzoeksbegeleiding’, maar een intensievere (1 dag/week) en ondernemende manier van begeleiden nodig.

Op dit moment zoeken wij twee pilotprojecten voor de periode van jan - jun 2016.


Wij doen dit door

Bouw en inrichting, Educatie, Onderzoek, Organisatie opbouw, Proces innovatie

Op het gebied van

Duurzaamheid, Innovatie, Leefbaarheid, Lokale economie, Nieuwe economie, Regionale Ontwikkeling

Voor

Alle doelgroepen.

Wij denken Direct 10-15, indirect de regio waarin het project plaatsvindt mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Best, Boxtel, Eindhoven, Haaren, Heusden, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, 's-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Vught
Dit is ook interessant...

Initiatief

Waste Away Game

Initiatief

Nederland 2.0