Nederland 2.0

Dit is een initiatief van onbekend


Nederland 2.0

De MIJ-groep is actief om naast haar initatieven in Zeeland en Rijmond  ook in andere  provincies van Nederland 2.0-projecten  voor mensen met een verstandelijke beperking opzetten. We voeren het projectmanagement en beogen om mensen met een beperking mediawijzer te maken en daarmee digitaal sterker om de zelfredzaamheid van deze groep te vergroten door ze in contatc te brengen met  vrijwilligers.  Deze vrijwilligers worden getraind en gekoppeld aan deelnemende organisaties en/of MEE-vestigingen.

In een een traject van plus minus 12 bijeenkomsten kunnen clienten kennismaken met de mogelijkheden van tablets en de sociale media.


Wij doen dit door

Educatie, Internet/ICT, Ontmoeting, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Innovatie, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Vrijwilligers

Wij denken 5.000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland
Dit is ook interessant...

Initiatief

Erasmus Tuinen

Initiatief

The Study Road

Initiatief

Old Mobile