Nederland 2.0

Dit is een initiatief van onbekend

Wij denken ongeveer € 1.500.000,00 nodig te hebben en zoeken een donatie/subsidie van € 1.500.000,00. Wij kunnen zelf € 500.000,00 betalen. Wij hebben advies/expertise op het gebied van Communicatie / PR, Financiering zoeken en werven, Klankbord / sparring partner, Marketing, Projectplan / businessplan, Technische ondersteuning ICT. Onze menskracht is niet gespecificeerd. Ons materiaal bestaat uit tablets, laptops, wifi-verbindingen.
Dit is ook interessant...

Initiatief

Erasmus Tuinen

Initiatief

The Study Road

Initiatief

Old Mobile