HGW Lab

Dit is een initiatief van K.M.

Jongerenschouw Schijndel

24 april 2020 16:27

Vandaag gingen we aan de slag met de eerste jongerenschouw omtrent de You(th) Challenge in Schijndel. Hiervoor werd input gebruikt uit een enquête die verspreid en ingevuld was door jongeren uit Schijndel en de nabijgelegen omgeving. De vragen gingen over onderwerpen zoals wonen, uitgaan en veiligheid. Het was interessant om te zien hoeveel jongeren hetzelfde dachten over deze onderwerpen. Zo bleek iedereen het erover eens te zijn dat het tekort aan woningen een probleem is en dat een bijpassende (bij)baan vinden ook niet niks is. Ook sprongen er verassende antwoorden uit. Zo werd het tekort aan verlichting in bepaalde delen als een groot probleem ervaren die vooral opspeelt met het bereiken en/of verlaten van Schijndel. Ook het tekort aan leeftijdsdifferentiatie tijdens het uitgaan speelt onder jongeren. Er werden ook suggesties gedaan voor dit probleem zoals het volgende antwoord wat vaker terug kwam:

“Meer kroegen voor de jeugd boven de 21 jaar”

Met dit soort antwoorden en suggesties gingen we aan de slag met een groep van vier jongeren en twee initiatiefnemers vanuit Lentekracht. Dit gebeurde niet alvorens er een heerlijke pizza werd gegeten en de agenda van de bijeenkomst werd besproken. Er werd besloten om de focus te leggen op drie van de zes onderwerpen uit de enquête. Hiervoor werd de enquête en de antwoorden besproken om hieruit een goede keuze te kunnen maken. We besloten verder te gaan met wonen, werken en veiligheid. In een informele setting met de juiste dosis hilariteit werden er voor deze onderwerpen oplossingen en initiatieven bedacht die hierna gezamenlijk werden besproken. Het leuke was dat deze ideeën niet aan bepaalde regels hoefde te voldoen dus alles was toegestaan. Tijdens het bespreken van deze ideeën borrelde er weer nieuwe ideeën op die ook weer werden meegenomen. Na het uitvoerig bespreken van deze stapel met (goede) ideeën werd er besloten om met twee onderwerpen verder te gaan, namelijk werk en veiligheid. De avond werd afgesloten met twee concrete initiatieven en bijpassende doelen: het verbinden van jongeren die bijpassend werk zoeken met werkgevers en de verlichting aanpakken. Met een voldaan gevoel en een volle buik dankzij de pizza’s gingen de deelnemers naar huis. Binnenkort word de tweede bijeenkomst gehouden waarbij deze twee initiatieven besproken worden er een passend actieplan wordt opgesteld!

Marloes Habraken
Dit is ook interessant...

Initiatief

Waste Away Game

Initiatief

Nederland 2.0